[1]
วัฒนสินธุ์ ศ., “การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง”, JFONUBUU, ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 1–8, ม.ค. 2015.