[1]
คุณทรงเกียรติ ว., “การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย”, JFONUBUU, ปี 23, ฉบับที่ 3, น. 41–55, มี.ค. 2020.