[1]
ตาบุตรวงศ์ ว. และ จูลเมตต์ พ., “ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ : การดูแลด้านจิตสังคม”, JFONUBUU, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 41–51, มี.ค. 2016.