[1]
ชุ่มศรี ส., ไชยมงคล น., และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศ., “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 4, น. 35–46, มี.ค. 2016.