[1]
หะยีเซะ ว., หวังสวัสดิ์ ธ., และ ไชยมงคล น., “ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 39–51, มิ.ย. 2023.