[1]
แสงอินทร์ ศ., “การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”, JFONUBUU, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 27–38, มี.ค. 2016.