[1]
กรุงไกรเพชร น., “กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 3, น. 24–35, มี.ค. 2016.