[1]
หมื่นสกุล ส., คุณทรงเกียรติ ว., และ ดีนาน อ., “ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 4, น. 62–73, มี.ค. 2016.