[1]
อินถา ณ., คุณทรงเกียรติ ว., และ ดีนาน อ., “ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 13–26, มี.ค. 2016.