[1]
ส่งวัฒนา ป., อุปนิสากร ส., และ แซ่เซี้ย ว., “เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ”, JFONUBUU, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 26–36, มี.ค. 2016.