[1]
ยืนยง ศ. และ รักไทย น., “ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก”, JFONUBUU, ปี 19, ฉบับที่ 6, น. 67–82, มี.ค. 2016.