[1]
ชีวานนท์ ณ., “อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 1–12, เม.ย. 2017.