[1]
อ่อนละออ ส., กลั่นกลิ่น พ., และ เอื้ออำนวย ม., “ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด”, JFONUBUU, ปี 24, ฉบับที่ 4, น. 32–42, เม.ย. 2017.