กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy