กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy