กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy