กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy