กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2567) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy