[1]
พัดพาดี ส., เจริญสุข พ. และ ลุนสำโรง ว. 2020. การศึกษามลพิษอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 33 (เม.ย. 2020), 001–021.