[1]
โภคสมบัติ อ., ลาภสมบัติศิริ ก. และ ด่านวนกิจเจริญ ช. 2018. สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 12, 27 (เม.ย. 2018), 023–042.