[1]
ทางดี อ., สาระ น. และ ชูเศษ ภ. 2018. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 12, 27 (เม.ย. 2018), 062–081.