[1]
ศรีหาภาค ศ., ศรีเมือง พ., ทิพย์เที่ยงแท้ ช., แถวจันทึก ส., จันทร์ดา แ. และ สิทธิสาตร์ ว. 2020. การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 14, 35 (พ.ย. 2020), 330–347.