[1]
นักรู้กำพลพัฒน์ ส. , สุวรรณกูฎ น. และ นธะสนธิ์ อ. 2021. พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 38 (ก.ค. 2021), 484–496.