[1]
วิภาวนิช ส. 2021. บทบาทพยาบาลจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 15, 38 (พ.ย. 2021), 732–743.