[1]
นักรู้กำพลพัฒน์ ส., สุวรรณกูฎ น. และ นธะสนธิ์ อ. 2022. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 16, 2 (พ.ค. 2022), 469–483.