[1]
ศรีฟ้า ส., อนันตกลิ่น ว. และ ศรีเหรา ป. 2023. ประสิทธิผลการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยวิธีการฝังเข็ม ณ อินทนิลคลินิก วิทยาลัยนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 17, 2 (มี.ค. 2023), 423–437.