[1]
ด่านไทยวัฒนา ศ., โสฬส ว. และ Yuan, W. 2023. การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการฝังเข็ม. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 18, 1 (ต.ค. 2023), 169–178.