(1)
แก้วบัวพันธ์ ป. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. RHPC9J 2019, 13, 015-026.