(1)
โภคสมบัติ อ.; ลาภสมบัติศิริ ก.; ด่านวนกิจเจริญ ช. สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558. RHPC9J 2018, 12, 023-042.