(1)
ทางดี อ.; สาระ น.; ชูเศษ ภ. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว. RHPC9J 2018, 12, 062-081.