(1)
ดวงศรี ป. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ. RHPC9J 2017, 11, 032-043.