(1)
ครองยุทธ ส.; โทรพันธ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือน ในสตรีวัยรุ่น. RHPC9J 2020, 14, 374-388.