(1)
นักรู้กำพลพัฒน์ ส. .; สุวรรณกูฎ น.; นธะสนธิ์ อ. พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามี. RHPC9J 2021, 15, 484-496.