(1)
อุ่นพรมมี ส. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. RHPC9J 2021, 16, a-j.