(1)
กัฬหะสุต ส.; เชียงทอง พ.; พงษ์ปรสุวรรณ์ ส.; แก้วกุลฑล น.; ศรีทองเหลือง ศ. ผลของโปรแกรมลดสิ่งก่อความเครียดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ที่เข้ารับการรักษาในห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. RHPC9J 2021, 16, 59-74.