(1)
อุ่นพรมมี ส. ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. RHPC9J 2022, 16.