(1)
นักรู้กำพลพัฒน์ ส.; สุวรรณกูฎ น.; นธะสนธิ์ อ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา. RHPC9J 2022, 16, 469-483.