(1)
ชาญสูงเนิน จ.; สุภานันท์ ธ. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเครียด ของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน. RHPC9J 2022, 16, 924-938.