(1)
ธรรมชาติ อ. ผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ. RHPC9J 2023, 18, 61-71.