(1)
ด่านไทยวัฒนา ศ.; โสฬส ว.; Yuan, W. การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการฝังเข็ม. RHPC9J 2023, 18, 169-178.