(1)
โสฬส ว.; ด่านไทยวัฒนา ศ. การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. RHPC9J 2024, 18, 419-432.