(1)
อุ่นพรมมี ส. ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3. RHPC9J 2023, 17.