(1)
ตันตาปกุล จ. ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่. RHPC9J 2024, 18, 512-525.