ศรีฟ้า ส.; อนันตกลิ่น ว.; ศรีเหรา ป. ประสิทธิผลการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยวิธีการฝังเข็ม ณ อินทนิลคลินิก วิทยาลัยนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 423–437, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261164. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.