[1]
บุญสุด ส., “การพัฒนาวิธีประเมินผลด้านความปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กอนุบาล โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (กล้องดิจิตอล)”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 27, น. 043–048, เม.ย. 2018.