[1]
ทางดี อ., สาระ น., และ ชูเศษ ภ., “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว”, RHPC9J, ปี 12, ฉบับที่ 27, น. 062–081, เม.ย. 2018.