[1]
ขอนค้างพลู ว., “การเปรียบเทียบผลการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนดระยะท้ายกับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดครบกำหนด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”, RHPC9J, ปี 11, ฉบับที่ 26, น. 005–015, ธ.ค. 2017.