[1]
เพ็งแป้น ข. และ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พ., “การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับอาหารผ่านทางเดินอาหาร”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 36, น. 15–30, ก.พ. 2021.