[1]
ครองยุทธ ส. และ โทรพันธ์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือน ในสตรีวัยรุ่น”, RHPC9J, ปี 14, ฉบับที่ 35, น. 374–388, พ.ย. 2020.