[1]
นักรู้กำพลพัฒน์ ส. ., สุวรรณกูฎ น., และ นธะสนธิ์ อ., “พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามี”, RHPC9J, ปี 15, ฉบับที่ 38, น. 484–496, ก.ค. 2021.